Hartje bij een 20 weken echo

20wk echo (TTSEO)

  • De 20 weken echo wordt ook wel “Tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek” kortweg TTSEO Het is een onderdeel van de prenatale screening.
  • De SEO vindt bij voorkeur plaats tussen de 18-21 wk.
  • Lees van tevoren aandachtig de folder Informatie over het structureel echoscopisch onderzoek( rivm.nl/zwangerschapsscreening) door en bespreek eventuele vragen met je verloskundige.
  • Neem, als je die hebt gekregen altijd je verwijsbrief van je arts/verloskundige mee. Na afloop van de echo zorgen wij  dat de uitslag per zorgmail veilig maar je verloskundige/arts wordt gestuurd.

Mocht er een afwijking gezien worden dan zullen we je/jullie hiervan op de hoogte brengen  en zullen we ook je/jullie  arts/verloskundige op de hoogte brengen en kun je worden doorverwezen voor verder onderzoek.

Het kan zijn dat we niet alles goed genoeg kunnen beoordelen en je nogmaals laten komen.

Tijdens de echo kijken we naar de ontwikkeling van organen en de groei van het ongeboren kind. Tevens wordt de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta beoordeeld.
De meeste kinderen worden gezond geboren en aangeboren afwijkingen komen relatief weinig voor .Bij een klein deel van alle zwangerschappen (2-4%) wordt voor of na de geboorte een afwijking geconstateerd.

Een SEO is geen garantie op een gezond kind! Niet alle afwijkingen worden gevonden. Er bestaan ook afwijkingen die echoscopisch nog niet of nooit zichtbaar zijn. Downsyndroom is niet vast te stellen bij de SEO, daarover kan alleen een vlokkentest of vruchtwaterpunctie uitsluitsel geven.

Als er bij de echo wel een afwijking geconstateerd wordt is dat vaak een grote schok. Er zal vervolgonderzoek plaatsvinden wat veel onrust kan veroorzaken. Maar het geeft de mogelijkheid je voor te bereiden op een kindje met een afwijking. Zo nodig kan al voor de bevalling de juiste zorg en opvang voor het kind geregeld worden. Bij zeer ernstige afwijkingen kan in dit stadium ook ter overweging gegeven worden om de zwangerschap af te breken.

Meer informatie:

Geen kinderen meenemen naar deze echo

Soorten echo's

Vitaliteitsecho

Of de zwangerschap in de baarmoeder zit, het hartje klopt en meer...

Termijnecho

Uw uitgerekende datum en zwangerschapsduur bepaald.

13 weken echo

We screenen naar lichamelijke afwijkingen bij je kindje.

20 weken echo

We kijken naar de ontwikkeling van organen en de groei.

Groeiecho

De groei van je kindje in een bepaalde zwangerschapsperiode.

Placentacontrole echo

We kijken specifiek naar de plaats waar de placenta ligt.

Liggingsecho

Als er twijfel is over de ligging van uw kindje in de laatste maand.

Pretecho

Een echo op eigen verzoek zonder vergoeding vanuit de verzekering.

Echo bloedverlies

Kijken of het bloedverlies verklaard kan worden.